Łatwość modyfikacji i dostosowania systemu Sente do nawet najbardziej specyficznych wymagań Klienta stanowi o największej sile proponowanych przez nas rozwiązań.
W przypadku, gdy firma Klienta potrzebuje rozwiązań obsługujących specyficzne procesy, które nie są obsługiwane przez standardowe systemy, rozwiązanie takie jest tworzone w ramach jednej platformy, w jednorodnym środowisku pracy dla operatora. Dzięki temu użytkownicy otrzymują w pełni funkcjonalny system bez problemów związanych z integracją i wymiana danych pomiędzy różnymi rozwiązaniami informatycznymi.

System gotowy na modyfikacje

Każdy biznes jest inny, dlatego system Sente został zaprojektowany w taki sposób, by wszystkie jego mechanizmy mogły być modyfikowane i dostosowywane do potrzeb i sposobu działania danej firmy. Okna, raporty, analizy, algorytmy, struktury danych mogą być rozbudowywane i modyfikowane bez ograniczeń. Technologia budowy systemu pozwala dokonywać aktualizacji systemu, bez zaburzania pracy firmy i wpływu na modyfikacje dokonane w systemie.

Dodanie specyficznych pól, funkcji i raportów

System Sente pozwala w prosty sposób na dodawanie specyficznych pól, funkcji i raportów. Prace takie wykonywane są w trakcie konfiguracji systemu. Zmiany takie wykonywane są przez konsultantów na podstawie wymagań Klienta określonych w koncepcji funkcjonowania systemu przygotowanej w drugiej fazie wdrożenia systemu.

Zmiany w funkcjonowaniu systemu

Ponieważ jesteśmy projektantami i twórcami Systemu Sente, zmiany w funkcjonowaniu systemu nie stanowią dla nas problemu. Pozwala nam to na dostosowanie oprogramowania poprzez zmiany w kodzie systemu, w tych miejscach, gdzie możliwości konfiguracji systemu są niewystarczające do osiągnięcia funkcjonalności wymaganej przez naszego Klienta.

Moduły dedykowane budują trwałą przewagę konkurencyjną

Technologia systemu Sente pozwala na łatwą implementację zupełnie nowych funkcjonalności na potrzeby konkretnej firmy. W ten sposób powstało wiele modułów specjalistycznych, takich jak: faktoring, narzędzia wspomagające działy sprzedaży, rozwiązania integracji z centralami telefonicznymi i wiele innych.

Oprogramowanie na zamówienie

W sytuacji, gdy rozbudowa oprogramowania jest niewystarczająca dla skutecznego wsparcia firmy – szczególnie w dziedzinach unikalnych i bardzo specyficznych, wykraczających poza wewnętrzne procesy biznesowe firmy – przygotowujemy dla klientów oprogramowanie na indywidualne zamówienie, w technologiach natywnych, odpowiednio zintegrowane z systemem Sente S4. W ten sposób wspieramy liderów z takich branż jak pożyczki gotówkowe czy pośrednictwo w ubezpieczeniach.

Półka z dodatkami

Realizując projekty dla naszych Klientów dostosowujemy opracowywane rozwiązania do ich zindywidualizowanych potrzeb. Robimy to, ponieważ nasze doświadczenie pokazuje, że gotowy system nie jest w stanie objąć wszystkich zachodzących w firmie procesów. Przygotowujemy zindywidualizowane rozwiązania, które okazują się skuteczne u określonego klienta. Są one jednak zbyt nietypowe, aby wprowadzać je do standardu oferowanego systemu. Jednocześnie doświadczenie pokazuje nam, że specjalnie opracowane rozwiązania są zbyt cenne, aby nie podzielić się nimi z innymi firmami, które, choć działają w różnych branżach, realizują takie same lub podobne procesy. Półka z dodatkami jest zbiorem rozszerzeń do systemu, które opracowaliśmy na życzenie naszych klientów. Są to rozwiązania, które nie są typowymi elementami systemów ERP i zwykle nie znajdują się w standardowo oferowanych modułach. Rozwiązują jednak bardzo ważne dla funkcjonowania poszczególnych typów firm problemy operacyjne. Dzięki zastosowaniu dodatku możemy kolejnemu klientowi dostarczyć rozwiązanie szybciej i przy niższych kosztach, ponieważ nie ma potrzeby projektowania go od podstaw.