System Sente został zaprojektowany w taki sposób, by możliwe było dostosowanie systemu do złożonych wymagań każdej firmy. Dzięki architekturze systemu możliwa jest szybka zmiana konfiguracji i dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb rynku, na którym działa nasz Klient.
Pierwszym etapem prowadzonych przez nas projektów jest identyfikacja wszystkich najważniejszych procesów biznesowych firmy Klienta oraz rekomendacja rozwiązań, które będą poprawiać efektywność pracy i tworzyć wartość dla Klienta. W wielu projektach spotkaliśmy się z sytuacją, że firma naszego Klienta działa według specyficznego pomysłu na biznes, co tworzy jej przewagę konkurencyjną. W Sente wiemy, że standardowe rozwiązania informatyczne nie pozwalają obsługiwać innowacyjnych firm, bo z oczywistych powodów nie zawierają rozwiązań projektowanych dla firm działających niestandardowo. Dlatego też zaprojektowaliśmy system Sente w taki sposób, by możliwe było szybkie dostosowanie systemu Sente do nawet najbardziej specyficznych wymagań każdej firmy.

Konfiguracja Systemu

Znacząca część przystosowania systemu do firmy Klienta może być wykonana za pośrednictwem zmian w konfiguracji systemu. Zmiany takie wykonywane są przez konsultantów na podstawie koncepcji funkcjonowania systemu przygotowanej w drugiej fazie wdrożenia systemu.

Dodanie specyficznych pól, funkcji i raportów

System Sente pozwala w prosty sposób na dodawanie specyficznych pól, funkcji i raportów. Prace takie wykonywane są w trakcie konfiguracji systemu. Zmiany takie wykonywane są przez konsultantów na podstawie wymagań Klienta określonych w koncepcji funkcjonowania systemu przygotowanej w drugiej fazie wdrożenia systemu.

Zmiany w funkcjonowaniu systemu

Ponieważ jesteśmy projektantami i twórcami Systemu Sente, zmiany w funkcjonowaniu systemu nie stanowią dla nas problemu. Pozwala nam to na dostosowanie oprogramowania poprzez zmiany w kodzie systemu, w tych miejscach, gdzie możliwości konfiguracji systemu są niewystarczające do osiągnięcia funkcjonalności wymaganej przez naszego Klienta.

Rozwiązanie przygotowywane na zamówienie

W przypadku, gdy do obsługi przedsiębiorstwa wymagane jest zaprojektowanie rozwiązań na zamówienie, rozwiązania takie przygotowujemy w tej samej technologii, w której został zaprojektowany i wykonany system Sente. Pozwala nam to na rozbudowę systemu o funkcjonalności niedostępne w standardowej wersji systemu, przy zachowaniu pełnej integralności rozwiązania, a dla użytkowników oznacza to, że pracują cały czas z jednym systemem, bez potrzeby zmiany przyzwyczajeń i nauki innego systemu.