Integrujemy system Sente z posiadanymi przez naszych Klientów rozwiązaniami informatycznymi. Integrację systemów projektujemy w taki sposób, by możliwa była wymiana wszystkich niezbędnych danych pomiędzy różnymi rozwiązaniami informatycznymi funkcjonującymi w firmie Klienta.
Integracja systemów informatycznych stosowana jest najczęściej w sytuacji, gdy w firmie Klienta wykorzystywane są już rozwiązania informatyczne i w czasie wdrażania systemu Sente nie jest planowane ich zastąpienie przez rozwiązania Sente (lub planowane jest zastąpienie ich na kolejny etap projektu). W takim przypadku wykonywane przez nas interfejsy zapewniają sprawną wymianę danych pomiędzy już funkcjonującymi systemami a systemem Sente.

ELEKTRONICZNA WYMIANA DOKUMENTÓW

Projektując platformę Neos wiedzieliśmy, że głównym trendem rozwoju obecnych systemów informatycznych w firmach to coraz bardziej zautomatyzowana wymiana danych pomiędzy systemami – i to zarówno własnymi, jak i też naszych kontrahentów. Niezależnie czy komunikujemy się z systemem bankowym, system urzędu skarbowego, czy też inną aplikacją własną, potrzebujemy sprawnych narzędzi do wymiany danych – zarówno ich dostarczania, jak i przyjmowania od innych systemów.

Dlatego platforma Neos została wyposażona w jeden moduł, który oferuje funkcjonalności niezbędne do szybkiej konfiguracji, sprawnej realizacji i monitoringu komunikacji automatycznej pomiędzy naszym, a innymi systemami IT. Moduł umożliwia definiowanie wymiany danych niezależnie na poziomie technicznym (formaty danych, WebServicy, sterowniki baz danych), jak i merytorycznym. Wdrożeniowiec główną uwagę poświęca na prawidłowe przygotowanie algorytmów opracowujących treść merytoryczną – przy eksporcie lub imporcie danych – a samą wymianą dokumentu (danych) zajmuje się moduł. Co ważne, w przypadku niestandardowych formatów wymiany danych, istnieje możliwość rozbudowy systemu o  tzw. drajwery wymiany danych. Dzięki temu możliwa jest integracja z każdym systemem.

WSPÓŁDZIELENIE DANYCH

Platforma Neos została tak przygotowana, że umożliwia jednoczesne korzystanie z wielu baz danych, w tym z baz danych innych systemów. Dzięki temu użytkownik może otrzymać jednorodne środowisko pracy, uzyskując dostęp do danych przechowywanych w innych źródłach niż bazy danych własne systemu Sente. Takie możliwości znacznie ułatwiają np. przeglądanie danych historycznych sprzed instalacji systemu Sente, czy też bezpośredni podgląd w dane innych aplikacji on – line bez konieczności budowania reguł integracyjnych.

INTEGRACJA ZE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI KLIENTA

System Sente wspiera następujące standardy wymiany danych:

  • wymiana danych za pośrednictwem interfejsu ODBC
  • wymiana danych za pośrednictwem komunikatów EDI
  • interfejsy wymiany danych oparte o technologię .NET
  • WebService i WebAPI, w tym technologia REST
  • interfejsy wymiany danych oparte o skrypty PHP
  • wymiana danych za pośrednictwem plików tekstowych (format XLS, TXT, CSV, inne)

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI BANKOWYMI

Wymiana danych z systemem Pekao SA

Oprogramowanie firmy Sente Systemy Informatyczne przeszło pozytywnie testy, potwierdzające zgodność z wymogami systemu bankowości internetowej Pekao SA, w zakresie bezpiecznego eksportu i importu przelewów oraz wyciągów bankowych.
W praktyce oznacza to, że użytkownicy naszego oprogramowania mogą eksportować do pliku przelewy do dostawców, dla pracowników, urzędów skarbowych, itp., a z programu kadrowo – płacowego przelewy wynagrodzeń dla pracowników, do US i ZUS. Następnie użytkownicy mogą je bezpiecznie przesyłać do systemu bankowego PekaoBIZNES24.
Ten z kolei pozwala na pobieranie informacji zwrotnych, zwierających zaksięgowane transakcje na indywidualnych rachunkach klientów.
Ta funkcjonalność pozwala na automatyczne i szybkie księgowanie wyciągów bankowych. Przy czym prawidłowość eksportu i/lub importu danych zależy od prawidłowej konfiguracji sprzętowej u klienta, zgodnej z wymogami systemu bankowego, określonymi w umowie z bankiem.
Testy aplikacji przeprowadzili w marcu 2011 roku konsultanci Banku Pekao SA, w ramach programu PekaoREADY, skierowanego do producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw o renomowanej marce i ugruntowanej pozycji rynkowej. Jego celem jest rozbudowa modułu integrującego oprogramowanie ERP/FK/HR z systemem bankowym PekaoBIZNES24.

Wymiana danych z systemem BRE

Oprogramowanie Sente posiada srebrny certyfikat za zgodność w zakresie obustronnej wymiany danych z systemami bankowości elektronicznej BRE Banku.
Wyróżnienie oznacza, że program kadrowo – płacowy, finansowo – księgowy i moduł wspomagający obsługę stanowisk kasowych i rachunków bankowych w pełni współpracują z systemami bankowości elektronicznej BRE Banku.
W praktyce użytkownik Systemu Sente może eksportować do pliku dowolnie wybrane przez siebie przelewy krajowe, do ZUS i US, jak i przelewy dla dostawców, przelewy prowizji i różnego rodzaju opłat, na lokaty i wynagrodzeń dla pracowników, a następnie przesyłać je do systemu bankowego BRE Banku.
Rozwiązanie to daje przede wszystkim oszczędność czasu. Użytkownik nie musi wprowadzać danych osobno do każdego z systemów. Wystarczy klika kliknięć, by z oprogramowania ERP marki Sente przenieść listę operacji do systemu bankowego. W kilka minut można wykonać nawet do kilka tysięcy przelewów jednocześnie. Tym samym, wymiana danych z obsługującym klientów bankiem jest w pełni zautomatyzowana.
Certyfikaty programu BRE Partner przyznawane są producentom systemów do zarządzania przedsiębiorstwem na bazie umowy z bankiem. Na jej podstawie producent oprogramowania ERP dokonuje modyfikacji swojego systemu pod kątem integracji z systemami bankowości elektronicznej BRE Banku.