System Sente od podstaw projektowany był tak, by realnie wspierać zarządzanie firmą. Podstawą zarządzania jest skuteczny controlling finansowy, który pozwala opierać decyzje na wiarygodnych i kompletnych danych. Stąd potrzeba zapewnienia wydajnego środowiska do dostarczania informacji biznesowych tak, aby podejmowane przez zarządzających decyzje były oparte na wiarygodnych przesłankach.

Analizy i monitorowanie kondycji przedsiębiorstwa

System pozwala na szybkie przygotowanie raportów dotyczących każdej sfery działalności przedsiębiorstwa. Raporty mogą być tworzone w zależności od bieżących potrzeb zespołu zarządzającego. Dostęp do wiarygodnych danych pozwala menedżerom na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji. Mechanizmy monitorowania sytuacji firmy pomagają skupić uwagę na tych sprawach, które wymagają interwencji kierownictwa. Efektywny controlling finansowy staje się podstawą podejmowania strategicznych decyzji w firmie.

Controlling finansowy poprzez zarządzanie kosztami i wydajnością

Dzięki możliwości śledzenia kosztów i ich szczegółowej analizie zespół zarządzający może systematycznie wprowadzać działania ograniczające koszty. Controlling finansowy zapewnia optymalizację wykorzystywanych surowców, zdolności produkcyjnych, magazynów i innych zasobów organizacji, w celu poprawy wyników firmy.

Ocena realizacji budżetów i wyników finansowych

System pozwala planować i analizować dane dotyczące realizacji budżetów dla poszczególnych zespołów i projektów w firmie. Zarząd firmy ma dostęp do bieżącej informacji dotyczącej wyników finansowych (controlling finansowy) i na tej podstawie może podejmować trafne decyzje finansowe.

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU
w obszarze controllingu i informacji zarządczej

SPRAWOZDANIA ZARZĄDCZE

Moduł ten stanowi podstawę dobrego i sprawnego systemu dostarczania informacji dla kierownictwa. Umożliwia definiowanie sprawozdań i raportów czerpiących dane z dowolnych źródeł danych zawartych w systemie. Operator ma możliwość budowania sprawozdań za dowolne okresy czasu (dni, tygodnie, miesiące kwartały, lata). Sposób definiowania algorytmów naliczających wartości w sprawozdaniu jest podobny i analogiczny do systemu makr w systemie Excel.

Sprawozdania hierarchiczne

Istotną cechą sprawozdań zarządczych jest możliwość definiowania sprawozdania w różnych hierarchiach, tzn. w różnych dziedzinach zakresu analizowanych danych. Np. sprzedaż może być analizowana w perspektywie całej firmy, ale również w podziale na oddziały, sprzedawców itd. Albo w podziale na grupy towarowe. Poziom zagnieżdżeń hierarchii może być dowolny. Co więcej, wartości w różnych perspektywach mogą być sumowane (np. wartość sprzedaży firmy to suma wartości z poszczególnych oddziałów), albo dzielony w dół (np. przy liczeniu rentowności poszczególnych oddziałów należy podzielić koszty ogólnozakładowe na poszczególne oddziały wg zadanego klucza). W ten sposób wartości mogą być akumulowane na poziomach “wyższych”, albo dystrybuowane na poziomy niższe, gdzie brak jest bezpośrednich danych z systemu.

Planowanie i budżetowanie

Moduł sprawozdań zarządczych posiada również możliwości edycji określonych wierszy sprawozdania, w zakresie wartości planowanych. Możliwe jest edycja wielu wariantów planu danego wiersza sprawozdania. System umożliwia też generowanie wartości planu na podstawie wartości historycznych. Co ważne, poszczególne wartości (np. wielkość sprzedaży ) mogą być planowane w różnych wymiarach jednocześnie (np. przez kierowników poszczególnych działów), a następnie sumowane i porównywane z wartościami planów całej firmy. Dzięki temu firma dysponuje wygodnym narzędziem planistycznym, które oferuje również mechanizmy wspierające grupową pracę nad ustalaniem planów.

Monitory

Istotą wielu procesów zarządczych jest kontrolowanie tego, co się dzieje w firmie i reagowanie, kiedy przebieg tych zdarzeń odbiega od pewnej przyjętej normy. Dlatego często już forma analizy danych w postaci przeglądania raportów czy analiz jest żmudna i niewystarczająca. System Sente oferuje więc mechanizm monitorów, które umożliwiają operatorowi zdefiniowanie wartości krytycznych dla wartości naliczonych w sprawozdaniach zarządczych. W przypadku ich przekroczenia, system sam poinformuje danego kierownika o konieczności analizy pewnych danych i podjęciu działań korygujących.

ANALIZY WIELOWYMIAROWE – OLAP

Moduł analiz wielowymiarowych to powszechnie moduł oferujący powszechnie znany mechanizm analiz tabel przestawnych typu OLAP.
Ważna cechą modułu jest fakt, że nie wymaga on specjalistycznego serwera hurtowni danych. Kostka OLAP może być naliczana np. raz dziennie, a potem za pomocą wbudowanych narzędzi szybko odtwarzana w interfejsie użytkownika, bez obciążania serwera bazy danych (tzw. in memory OLAP).
Podczas tworzenia analizy OLAP możemy zdefiniować dowolną liczbę wymiarów analizy oraz faktów (mierników). Dzięki odpowiednio dobranym narzędziom są one w szybki sposób parametryzowane. Możliwe jest określenie sposobu naliczania faktów, sposób prezentacji, format wyświetlanych danych, progi kolorowania itp.
Wygodny mechanizm zapisywania konkretnej konfiguracji kostki pozwala na przeglądanie tej samej kostki według najczęstszych sposobów, np. rozwinięcie po oddziałach, grupach produktowych, sprzedawcach, miejscach powstawania kosztów itp.

KOKPITY MENADŻERSKIE

System Sente oferuje najnowocześniejszy sposób dostępu do prezentacji informacji zarządczych, za pomocą kokpitów menadżerskich, inaczej zwanych dashbordami. Mechanizm ten umożliwia operatorowi skonfigurowanie paneli, na których operator sam układa zestawy danych, do których chce mieć bieżący podgląd. W ten sposób w jednym oknie mogą być widoczne aktualne wartości analiz sprzedaży, wiadomości ze skrzynki e-mail, terminarz, powiadomienia systemu czy monitory pracy firmy. Układ prezentowanej informacji może być dowolny (tabela, wykres, tabela przestawna). Bezpośrednio z kokpitu operator może wywoływać akcje związane z oglądanymi danymi. Jeszcze nigdy wcześniej dostęp do ważnej informacji nie był tak łatwy i efektywny.

Kokpity menadżerskie (smartphone)

Wybrane kokpity danego operatora mogą być mu również udostępnione za pomocą interfejsu WWW dedykowanego na urządzenia przenośne typu Smartphone i Tablet. Dzięki temu kontakt z  firmą może być stały, również poza jej siedzibą.

Przedstaw nam swoje potrzeby. Wypełnij formularz a nasz doradca skontaktuje się z Tobą

Podaj numer telefonu:

Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane.

Zadzwoń do nas:
801 833 331 infolinia Sente
całkowity koszt połączenia 29 gr. netto