Daniel Urban

Daniel Urban, Prezes Zarządu

Współzałożyciel i współwłaściciel firmy Sente Systemy Informatyczne sp. z o.o. Ze spółką  związany od początku jej istnienia. Od połowy czerwca 2010 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Wcześniej, jako członek zarządu, odpowiedzialny był za HR, Dział Rozwoju Oprogramowania, Dział Nowych Technologii, a od 2009 roku zarządzał Działem Wdrożeń.

Z branżą oprogramowania ERP związany  od 1997 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w firmie MacroSoft (obecnie Macrologic), gdzie pracował w latach 1997-2001.

Studiował informatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzanie biznesem w Wyższej Szkole Zarządzania The Polish Open University. W 2007 roku uzyskał dyplom Master of Business Administration (MBA) Oxford Brookes University. Jest również absolwentem Psychologii Zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Executive Leadership Program prowadzony przez AfT.

Jakub Czyżkowski

Jakub Czyżkowski, Wiceprezes Zarządu

Współzałożyciel i współwłaściciel firmy Sente Systemy Informatyczne sp. z o.o. Obecnie Wiceprezes Zarządu spółki, w której przez 10 lat sprawował funkcję Prezesa. Współtwórca aplikacji ułatwiającej zarządzanie logistyką i efektywnym zarządzaniem wiedzą o kliencie oraz warstwy systemowej systemu Sente, w zakresie obsługi dostępu do bazy danych.

Karierę zawodową w branży informatycznej rozpoczął w 1996 roku od stanowiska wdrożeniowca w firmie MacroSoft. Następnie w latach 1999 – 2000 prowadząc własną działalność gospodarczą zajmował się programowaniem systemów bazodanowych. Absolwent wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Studia ukończył z wyróżnieniem. Ukończył również podyplomowe studia menadżerskie na wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

dr inż. Marcin Smereka

dr inż. Marcin Smereka, Wiceprezes Zarządu

Współzałożyciel i współwłaściciel firmy Sente Systemy Informatyczne sp. z o.o., równocześnie Wiceprezes Zarządu spółki, z którą jest związany od 2000 roku. W firmie pełni funkcję dyrektora Działu Rozwoju Oprogramowania i odpowiada za rozwój aplikacji Sente.
Z branżą informatyczną związany od 1997 roku, kiedy to nawiązał współpracę z firmą MacroSoft, w zakresie rozwoju oprogramowania, wdrożeń i kierowania projektami. W trakcie wieloletniej praktyki zawodowej zdobył doświadczenie w zakresie analizowania wymagań firm, projektowania oprogramowania i wdrażania aplikacji bazodanowych oraz kierowania projektami wdrożeniowymi systemów ERP.

Absolwent studiów magistersko – inżynierskich na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, które ukończył z wyróżnieniem. Doktor nauk technicznych tejże uczelni. Posiadacz certyfikatu PRINCE2 Practitioner.

Miłośnik  turystyki górskiej i rowerowej. Zainteresowany literaturą popularno – naukową z dziedziny mechaniki kwantowej i teorii względności.

Wojciech Nowak

Wojciech Nowak, Wiceprezes Zarządu

Z firmą związany od 2004 roku, obecnie Wiceprezes Zarządu. W trakcie współpracy zdobył doświadczenie w zakresie projektowania rozwiązań informatycznych, kierowania projektami wdrożeniowymi, rozwoju oprogramowania oraz zarządzania ludźmi. Główny projektant i współwykonawca modułów zarządzania magazynem i zarządzania produkcją. Wiedzę potrzebną do ich zaprojektowania zdobył w trakcie prowadzenia wdrożeń z zakresu logistyki, produkcji i księgowości. Aktualnie odpowiedzialny za dalszy rozwój tych rozwiązań oraz za współpracę z kluczowymi klientami firmy.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej – kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Technologie Informacyjne w Zarządzaniu.

Zaangażowany w prace na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, miłośnik wszelkich sportów wodnych i lądowych, zapalony czytelnik, który każdą wolną chwilę poświęca na podróżowanie z rodziną.

Marek Wesołek

Marek Wesołek, Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Od początku kariery związany z Sente. Pełnił funkcję Kierownika Zespołu, Kierownika Produktu i Kierownika Projektu. Od 2009 roku członek kierownictwa firmy piastujący funkcję Zastępcy Dyrektora, a następnie Dyrektora Działu Wdrożeń odpowiedzialnego za realizację umów wdrożeniowych i serwisowych świadczonych na rzecz klientów naszej firmy.

W 2013 roku powołany do Zarządu firmy Sente. Pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu jest odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie firmy w obszarze wdrożeń i obsługi serwisowej oraz kreowanie wizji rozwoju Działu Wdrożeń. Odpowiada za obszary controllingu i finanse spółki.