ITCorner

Firma Sente jest jednym ze współzałożycieli stowarzyszenia o nazwie ITCorner.

Stowarzyszenie powstało z założeniem integrowania małych i średnich firm sektora IT we Wrocławiu. Obecnie do ITCorner należy ponad 60 firm i 90 liderów.

Członkowie stowarzyszenia prowadzą działalność w różnych sektorach branży informatycznej: wytwarzania oprogramowania biznesowego, aplikacji mobilnych, aplikacji WWW, outosorcingu usług IT i wiele innych. Różnorodność dziedzin IT w jakich się specjalizują jest bardzo duża. Ale to, co łączy członków stowarzyszenia, to pasja w realizowanych projektach IT, motywacja do ciągłego rozwoju swoich firm i lokalny patriotyzm.

Głównym celem organizacji jest wspieranie współpracy biznesowej pomiędzy firmami z branży IT z terenu Dolnego Śląska. W tym celu stowarzyszenie realizuje wiele przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i integracyjnym, ale również szkoleniowym i edukacyjnym dla swoich członków.

Przykładami konkretnych wyników działalności stowarzyszenia są wspólne projekty realizowane przez jego członków, których samodzielnie nie byliby w stanie realizować. Efekt synergii i wzajemnego wzmocnienia kompetencji jest widoczny w wielu wspólnych przedsięwzięciach. Wspólnie realizowane projekty informatyczne pozwalają dostarczać klientom usług kompletnych, nie spotykanych w ofertach pojedynczych firm i realizować jako całość projekty o bardzo złożonym charakterze.

Ale ITCorner to również działania mające na celu integrację środowiska IT. Przykładem takich jest coroczny Piknik ITCorner, gdzie na jednej imprezie plenerowej bawi się ponad 200 pracowników firm. Stowarzyszenie organizuje również konferencje wewnętrzne dla pracowników firm o tematyce związanej z podnoszeniem kompetencji zawodowych.

ITCorner stale poszerza swoje grono. Ambicją jego członków jest stworzenie największej i najprężniej działającej platformy wymiany doświadczeń, kontaktów biznesowych dla małych i średnich firm IT z terenów południowo – zachodniej Polski.