Jak przebiega proces rekrutacji w Sente?

ETAP I: Wybieramy kandydatów spełniających kryteria

Nadesłana przez Ciebie aplikacja (CV, list motywacyjny) trafia do działu personalnego, w którym rozpatrujemy ją pod kątem wymagań i oczekiwań przedstawionych w profilu stanowiska. Na tym etapie przyglądamy się Twojemu dotychczasowemu doświadczeniu, wykształceniu, kwalifikacjom oraz analizujemy list motywacyjny.

Warto byś starannie przygotował swoje dokumenty aplikacyjne. Jeżeli Twoja aplikacja zostanie przez   nas pozytywnie rozpatrzona, zaprosimy Cię na rozmowę.

ETAP II: Poznajemy się

W spotkaniu udział weźmie osoba z działu personalnego, z którą będziesz mógł porozmawiać o pracy, która Cię interesuje. Będziemy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o Twoich dotychczasowym doświadczeniu zawodowym i praktycznych umiejętnościach. Dlatego możesz spodziewać się pytań związanych z Twoimi celami, aspiracjami zawodowymi, motywacją do pracy oraz oczekiwaniami wobec stanowiska, na które aplikujesz.

W trakcie rozmowy zachęcamy, abyś zadawał nam pytania dotyczące firmy, codziennej pracy, naszych produktów, czy możliwości rozwoju. To dla nas ważne, bo wierzymy, że spotkanie z Tobą to szansa dla obu stron na wzajemne poznanie się: dla nas na sprawdzenie, czy spełniasz określone przez nas kryteria, a dla Ciebie na poznanie naszej firmy, wyzwań, jakie mogą Cię spotkać na danym stanowisku oraz określenie, czy praca w naszej firmie jest dla Ciebie odpowiednia. Ponieważ zależy nam na nawiązaniu długoletniej współpracy, dlatego staramy się jak najdokładniej przedstawić Ci wszystkie aspekty pracy.

Sprawdzamy Twoją wiedzę i predyspozycje. W zależności od stanowiska, na które aplikujesz, proces rekrutacji i selekcji może przebiegać odmiennie. W zależności od stanowiska będziemy prosili Cię o: rozwiązanie zadań programistycznych, testu predyspozycji osobowościowych, rozwiązanie case study, testu sprawdzającego rozumienie tekstu, bądź udział w AC- assessment centre (definicję i opis metody znajdziesz tu).

Dzięki kompleksowej rekrutacji możemy wyłonić najbardziej kompetentne osoby i podejmować współpracę z najlepszymi. Zyskujesz na tym także Ty – pracując u nas możesz liczyć na wiedzę i umiejętności swoich współpracowników.

ETAP III : Spotykamy się po raz drugi

Kolejnym etapem rekrutacji w Sente jest spotkanie z Twoim przyszłym przełożonym. Dzięki temu obie strony będą mogły poznać się jeszcze bardziej przed podjęciem decyzji o współpracy. Jeżeli w trakcie rekrutacji będziesz miał jakieś pytania – Twój przyszły przełożony udzieli Ci na nie odpowiedzi.

ETAP IV: Nawiązujemy współpracę

Decyzję o propozycji współpracy z najlepszym kandydatem podejmuje bezpośredni przełożony w konsultacji z wszystkimi osobami, które uczestniczyły w procesie rekrutacji. Nawet jeśli nie otrzymasz od nas propozycji współpracy, nie zostawimy Cię bez informacji na temat wyników procesu rekrutacji. Jeżeli to właśnie Ciebie będziemy chcieli zatrudnić, skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy do naszej siedziby, by podpisać umowę.

Z radością powitamy Cię w naszym zespole!