Definiowanie korzyści
i celów biznesowych dla projektów IT

Świadczymy usługi definiowania korzyści i celów dla projektów biznesowych, których celem jest wzrost wydajności i efektywności pracy dzięki wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

W trakcie tego typu projektów dostarczamy Klientom wiedzę na temat możliwości wykorzystania rozwiązań informatycznych w usprawnieniu obszarów przedsiębiorstwa zamawiającego objętych projektem (warsztat dla zarządu i kierownictwa) oraz definiujemy najważniejsze obszary poprawy efektywności pracowników Klienta wraz z rekomendacjami dotyczącymi zmian w procesach biznesowych.

Projekty tego typu mogą również obejmować zdefiniowanie zasobów po stronie Klienta i firmy Sente (struktura organizacyjna, struktura uprawnień i podejmowania decyzji w projekcie, budżet dni po stronie Klienta i firmy Sente, harmonogram, pozostałe zasoby, takiej jak np. infrastruktura) dla ewentualnego projektu wdrożenia rozwiązań informatycznych.

Wdrożenia rozwiązań IT oparte o system Sente (ERP)

Prowadzimy projekty wdrożenia systemu Sente. System Sente to nowoczesna aplikacja wspomagająca zarządzanie przedsiębiorstwem. Projekty tego typu obejmują swoim zakresem wszystkie najważniejsze obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa: Sprzedaż i Zarządzanie Relacjami z Klientami (CRM), Logistyka i Zarządzanie Magazynami, Zarządzanie Magazynem Wysokiego Składowania (WMS), Zarządzanie Produkcją, Księgowość i Finanse, Controlling i Informacja Zarządcza, Zarządzanie Personelem, Zarządzanie Obiegiem Dokumentów i oprogramowanie e-Commerce.

W trakcie tego typu projektów dostarczamy Klientom licencję na system Sente oraz usługi wdrożeniowe i szkoleniowe niezbędne do uruchomienia systemu u Klienta.

Projekty wdrożenia rozwiązań IT oparte o system Sente mogą także obejmować definiowanie korzyści i celów biznesowych oraz przygotowanie rozwiązań IT pod specyficzne potrzeby Klientów.

Rozwiązania IT projektowane
na potrzeby naszych Klientów

Projektujemy i wdrażamy rozwiązania informatyczne projektowane pod specyficzne potrzeby naszych Klientów. Projekty takie najczęściej obejmują przygotowanie koncepcji i realizację systemu informatycznego wspierającego obsługę wybranych procesów biznesowych, które są unikalne dla firmy naszego Klienta i nie mogą być obsłużone przez standardowe rozwiązania informatyczne.

Usługi wsparcia

Świadczymy pełen zakres usług wsparcia dla przygotowanych przez nas rozwiązań informatycznych. Usługi te obejmują: helpdesk – konsultacje telefoniczne i pomoc dotycząca bieżącej eksploatacji oprogramowania oraz dostęp do środowiska aplikacji przy wykorzystaniu technik zdalnego dostępu (dla celów diagnozy i administracyjnych), elektroniczny system zgłoszeń Taskman, instalację aktualizacji oprogramowania wraz z dostosowaniem indywidualnych zmian, gwarantowane czasy reakcji na zgłoszenia, konsultacje telefoniczne dotyczące rozwoju oprogramowania, strojenie wydajnościowe, archiwizację i utrzymanie konfiguracji Klienta.

Usług wsparcia świadczone są przez nas w postaci pakietów lub jako indywidualny zestaw usług zamawiany przez Klienta.

Szkolenia i warsztaty

Aby w pełni umożliwić wykorzystanie funkcjonalności oprogramowania, konsultanci Sente przygotowują indywidualne szkolenia dla pracowników poszczególnych działów. Szkolenia takie są przygotowywane pod kątem potrzeb konkretnego użytkownika. Szkolimy użytkowników naszych rozwiązań z obsługi aplikacji, konfiguracji środowiska programu i jego definicji, administracji oprogramowania, programowania i rozwoju aplikacji Sente oraz efektywnego prowadzenie działalności handlowej w internecie. Szkolenia mogą być organizowane dla grup lub użytkowników indywidualnych.