Metodyka klasyczna (kaskadowa)

Analiza przedwdrożeniowa

W trakcie tego etapu projektu planowane są procesy obsługiwane przez system oraz rozwiązanie wspierające te procesy. Wynikiem tej fazy jest Dokumentacja Projektowa, która jest szczegółowym planem rozwiązania i jego konfiguracji.

​Planowanie projektu

Ten etap obejmuje opracowanie szczegółowego harmonogramu kolejnych faz przygotowania i uruchomienia systemu, uwzględniając podział prac pomiędzy zespół Sente i pracowników Klienta.

Przygotowanie systemu do uruchomienia i instalacji

Na tym etapie firma Sente przygotowuje na podstawie Dokumentacji Projektowej system, dostosowując go do indywidualnych potrzeb Klienta. Kolejne działania służące przygotowaniu systemu do uruchomienia to niezbędne modyfikacje, konfiguracja i parametryzacja systemu, instalacja, migracja danych z poprzedniego systemu, a także końcowa konfiguracja oprogramowania we współpracy z końcowym użytkownikiem oraz przygotowanie systemu do eksploatacji.

Testy akceptacyjne, szkolenia menedżerów i użytkowników

W tej fazie wykonywane są testy akceptacyjne dla poszczególnych procesów, interfejsów i integracji między poszczególnymi obszarami systemu. Również na tym etapie szkoleni są główni użytkownicy systemu (przeszkoleni główni użytkownicy szkolą pozostałych użytkowników systemu).

Uruchomienie i wsparcie po uruchomieniu

W trakcie startu produktywnego nasi konsultanci służą na miejscu wsparciem w wykonywaniu pierwszych czynności w systemie. Przez kilka pierwszych dni pomagają użytkownikom przyzwyczaić się do systemu. Po uruchomieniu trwa okres stabilizacji systemu, weryfikacji i zgłaszania uwag w pierwszym okresie eksploatacji oprogramowania. Odbiór i zakończenie projektu wdrożeniowego zwykle następuje 2-3 miesiące po uruchomieniu systemu.

Metodyka zwinna

Partnerstwo – klucz do sukces

Regularny i częsty kontakt obu stron projektu to podstawa w przypadku metodyki zwinnej. Każdy sprint otwiera wspólne ustalenie przez Architekta systemu Sente i osoby odpowiedzialnej za projekt po stronie Klienta zakresu prac do wykonania w danym okresie czasu. Sprint zamyka weryfikacja wyników i sprawdzenie, czy otrzymany rezultat jest zgodny z oczekiwaniami. To jednocześnie moment inicjujący następny okres, który niesie ze sobą udoskonalenie uruchomionej funkcjonalności oraz wprowadzenie nowej.

Dynamika działania – gwarantowane bezpieczeństwo

Krótkie odstępy czasu przeznaczone na zrealizowanie konkretnych zadań i ciągła komunikacja z Klientem sprawiają, że jest on na bieżąco z postępami projektu. Dzięki temu, ma pewność, że projekt zmierza we pożądanym kierunku. Ten sposób prowadzenia projektu daje obu stronom możliwość szybkiego reagowania i ewentualnej korekty rozwiązań, w przypadku gdy pojawią się zmiany w przedsiębiorstwie objętym wdrożeniem lub jego otoczeniu biznesowym. Elastyczność ta pozwala Klientowi aktualizować priorytety w odpowiedzi na dynamiczną sytuację biznesową w jego firmie, jeśli tylko zajdzie taka konieczność. Ten sposób prowadzenia projektu daje Klientowi możliwość weryfikacji wyników poszczególnych sprintów i podjęcia decyzji dotyczących dalszego działania

Jaka metodyka, kiedy i dla kogo?

Metodyka klasyczna wybierana jest przez firmy o stabilnej organizacji, nie za dużej dynamice zmian, ustabilizowanych procesach operacyjnych. Tam, gdzie czas wdrożenia nie jest tak istotny, procesy biznesowe są relatywnie standardowe, a wymagany poziom automatyzacji czy integracji z innymi systemami – nie za wysoki. Wówczas możliwe jest sporządzenie wiarygodnej Dokumentacji Projektowej w przewidywalnym czasie, która będzie dobrą podstawą dalszej współpracy.

W przypadku firm dynamicznych, gdzie procesy i otoczenie biznesowe zmieniają się szybko, metodyka zwinna będzie lepszym wyborem. W takiej organizacji dokładne zaprojektowanie całości rozwiązań, szczególnie tych dotyczących procesów biznesowych, jest niemożliwe. Nie jest więc możliwe sporządzenie całościowej Dokumentacji Projektowej, a więc trudno też określić cenę takiego rozwiązania.

Analizując sytuację Klienta, staramy się zarekomendować odpowiednią do danego projektu metodykę wdrożeniową.

Chcesz wiedzieć więcej? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:

Podaj numer telefonu:

Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane.

Zadzwoń do nas: 800 123 144 infolinia Sente całkowity koszt połączenia 29 gr. netto

Skuteczne wsparcie po zakończeniu projektu

Zrealizowanie projektu nie oznacza zakończenia współpracy. Oprócz bieżącej opieki serwisowej, wspieramy naszych Klientów w rozwoju ich przedsiębiorstw oraz osiąganiu założonych celów w oparciu o dedykowane rozwiązania.