System WMS Sente S4 pozwala zoptymalizować procesy magazynowe, co przyczynia się do redukcji kosztów, zwiększenia wydajności pracy i poprawy jakości realizowanych zamówień.

Terminowa realizacja zamówień

Szybkie przyjmownie i wydawanie towarówSzybkie przyjmownie i wydawanie towarów

System WMS wspiera zarządzanie rozmieszczeniem towaru, pomaga kierownikowi w przydzielaniu zadań poszczególnym pracownikom oraz wyznacza optymalne trasy do kompletacji przesyłek.

Wzrost wydajności pracy magazynierówWzrost wydajności pracy magazynierów

Dzięki zastosowaniu programu magazynowego WMS i urządzeń mobilnych, pracownik nie musi znać na pamięć rozłożenia towarów. System WMS podpowiada trasę kompletacji zamównień, co pozwala magazynierowi na realizację większej liczby zleceń, bez ryzyka popełnienia błędów.

Wyeliminowanie pomyłek w procesie kompletacjiWyeliminowanie pomyłek w procesie kompletacji

Właściwe pobranie i wydanie towaru jest możliwe dzięki wykorzystaniu urządzeń przenośnych, skanujących kody kreskowe (np. handheld). Podwójny system kontroli wbudowany w programy magazynowe redukuje do minimum ryzyko występowania pomyłek.

Obniżenie kosztów składowania

Optymalizacja wykorzystania powierzchniOptymalizacja wykorzystania powierzchni

System wspiera rozlokowanie produktów, tak aby znajdowały się na odpowiednim miejscu. Przypisywanie grup rotacyjnych do regałów zgodnie z analizą ABC opartą na ilości pobrań towaru, umożliwia rozmieszczenie asortymentu na magazynie, generując zlecenia przesunięć w zależności od sezonowości obrotu.

Uwolnienie zamrożonego kapitałuUwolnienie zamrożonego kapitału

Sente S4 dostarcza informacji o bieżącym stanie magazynu, a na podstawie danych historycznych pozwala także dokonywać analiz oraz symulacji w celu prognozowania optymalnego zapotrzebowania na towar. Pozwala to lepiej planować zakupy, a co za tym idzie zmniejszyć złogi magazynowe.

Sprawna inwentaryzacjaSprawna inwentaryzacja

System umożliwia bieżącą korektę błędnych stanów na lokacjach magazynowych i przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji magazynu, bez konieczności wstrzymywania procesu wydawania i przyjmowania towaru. Zapewnia to dostęp do szczegółowych danych na temat aktualnej ilości towarów i ich rzeczywistego rozmieszczenia.

Stand with bath mixers

System WMS Sente zwiększa wydajność magazynu Novoterm

Czytaj więcej

Cyfrowe archiwum – błyskawiczny dostęp i zarządzanie dokumentacją dzięki systemowi Sente

files

Cyfrowe archiwum – błyskawiczny dostęp i zarządzanie dokumentacją dzięki systemowi Sente

Czytaj więcej up

System Sente wspiera dystrybucję części i akcesoriów motoryzacyjnych

Auto parts.

System Sente wspiera dystrybucję części i akcesoriów motoryzacyjnych

Czytaj więcej up

Funkcjonalności systemu w obszarze magazynu wysokiego składowania

Mapa magazynu

Moduł umożliwia wizualizację rozmieszczenia regałów na magazynie wraz z poziomem jego zatowarowania. Daje sposobność wyliczania odległości między obszarami magazynu oraz znajdowania optymalnej marszruty. Zapewnia magazynierowi podgląd aktualnego stanu towaru w wybranym obszarze hali. Pozwala również na wizualizację aktualnego stanu magazynowego w postaci kolorowej mapy hali.

Zlecenia magazynowe i stany na lokacjach

Moduł daje możliwość redagowania zleceń magazynowych: przyjęcia towaru, wydania towaru, podmiany towaru, dokładki towarów do lokacji poborowych, zlecenia sprzątania magazynu, zbiórki palet i opakowań. Pozwala na dostosowanie obiegu zleceń magazynowych do procesów funkcjonujących w firmie. Pozwala także na przechowywanie bieżącej informacji o stanie magazynu na wszystkich lokacjach w podziale na poszczególne partie towarowe.

Inwentaryzacja

Przy pomocy modułu możliwa jest bieżąca korekta błędnych stanów na lokacjach magazynowych i przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji magazynu, bez konieczności wstrzymywania procesu wydawania i przyjmowania towaru. Prowadzenie inwentaryzacji wydań towaru umożliwia wyłapywanie ewentualnych pomyłek magazynierów w trakcie wydawania towaru. Pozwala także na cząstkową inwentaryzację magazynu, polegającą na chwilowym wyłączeniu danego asortymentu, dostawy lub partii towaru z obrotu. Zinwentaryzowana lokacja zostaje udostępniona do obrotu zaraz po zakończeniu jej weryfikacji.

Lokacje dynamiczne

Moduł umożliwia przypisywanie grupy rotacyjnej towarów do miejsc paletowych w regałach, zgodnie z analizą ABC liczoną według ilości pobrań towaru. Przejmuje zarządzanie rozmieszczeniem towarów na magazynie i w zależności od sezonowości obrotu generuje zlecenia przesunięć tak, aby produkty stały na właściwym miejscu. Umożliwia również takie oznaczenie towaru, aby nie zmieniał on miejsca w magazynie i był stale przypisany do wybranych lokacji. Moduł wspiera także zarządzanie paletami niewymiarowymi (np. 1100×1200 mm w regałach przeznaczonych dla palet EURO).

Generator marszruty

Moduł daje sposobność planowania optymalnej ścieżki przejścia dla magazynierów wg różnych kryteriów, np. najkrótsza droga do pokonania, najkrótszy czas realizacji zlecenia lub optymalne rozłożenie na palecie (najcięższe produkty szykowane jako pierwsze). Minimalizuje również puste przebiegi operatorów wózków widłowych. Wpływa na takie rozmieszczenie towarów w magazynie, aby skrócić czas ich szykowania, zgodnie z wcześniej przyjętą strategią. Pozwala na bieżące korygowanie rozmieszczenia asortymentu na magazynie, wykorzystując w tym celu codzienne analizy obrotu towarów.

Zarządzanie zleceniami magazynowymi

Moduł wspomaga kadrę kierowniczą w reakcji na ciągłe zmiany zachodzące w magazynie, takie jak nagły skok ilości zamówień, priorytetowe wydania, brak lokacji poborowych itp.
Służą temu specjalne mechanizmy uruchamiane w tych sytuacjach:

    • właściwe zarządzanie priorytetami zleceń, aby w pierwszej kolejności wykonać najpotrzebniejsze prace
    • podział realizacji pilnego zlecenia na kilku magazynierów
    • komasacja wielu drobnych zleceń w jedno (multipicking)
    • wykorzystanie dynamicznych miejsc poborowych
    • częściowe przygotowanie zleceń magazynowych

Dzięki powyższym mechanizmom wyeliminowane zostaje ryzyko niezrealizowania zaplanowanych prac. Oprócz tego moduł ten automatycznie uruchamia szereg procedur zapewniających płynną pracę magazynu przy deficycie lokacji poborowych, bez konieczności ingerencji Kierownika Magazynu w kolejność i sposób realizacji zleceń magazynowych. Moduł wspiera zarządzanie regałami wielorzędowymi (na przykład double-deep) z pełną kontrolą kolejności zleceń magazynowych tak, aby wszystkie zadania wykonać jak najmniejszym nakładem pracy. Rozwiązanie to pozwala na znaczne zwiększenie liczby lokacji paletowych na tej samej powierzchni magazynowej, w porównaniu ze standardowym układem jednorzędowym.

Monitor magazynu

To narzędzie przeznaczone dla kadry kierowniczej, służące do prowadzenia statystyk pracy magazynu. Informuje o zdarzeniach krytycznych, wymagających obsługi w pierwszej kolejności, np. zidentyfikowany błąd w ilości towaru na lokacji oraz o bieżącym stanie magazynu, np. liczba wolnych lokacji paletowych w podziale na rozmiary lokacji. Informacje, które mają być wyświetlane w monitorze magazynu są konfigurowalne i uzgadniane z każdym klientem indywidualnie, aby jak najlepiej wspomagać procesy decyzyjne Kierownika Magazynu.

Obsługa zleceń magazynowych na urządzeniach mobilnych

Moduł umożliwia realizację zleceń magazynowych przy użyciu urządzeń przenośnych typu Hand-held, współpracujących online z bazą danych, dzięki czemu kierownik magazynu otrzymuje informację o rzeczywistym postępie prac. Daje również sposobność ciągłej zmiany priorytetów zadań wykonywanych przez magazynierów, optymalizując tym samym pracę magazynu. Zapewnia także stały kontakt kierownika z magazynierami za pośrednictwem wbudowanego w module komunikatora. Dzięki możliwości pracy z wykorzystaniem kodów kreskowych i RFID moduł eliminuje pomyłki i przyspiesza pracę w trakcie inwentaryzacji towarów.

Statystyki pracy magazynierów

Moduł wspiera kadrę kierowniczą w zakresie oceny pracowników. Dzięki analizom Kierownik Magazynu może zidentyfikować pracowników najlepiej i najgorzej wykonujących swoje obowiązki i rzetelnie określić normy pracy w magazynie. Dzięki zleceniom magazynowym i rejestracji operacji dla każdego z nich, a także dzięki ewidencji rzeczywistego czasu ich wykonania, moduł dostarcza wszelkich informacji potrzebnych do naliczania płac w trybie akordowym. Ponadto moduł umożliwia rejestrowanie różnego rodzaju prac dodatkowych, wykonywanych przez magazyniera, niezbędnych do płynnego funkcjonowania magazynu, które mogą mieć wpływ na ocenę pracownika, np. układanie kartonów na paletach, rozcinanie folii, zbieranie pustych palet. Dzięki temu modułowi zarejestrowany jest czas, w którym nie było zleceń do realizacji lub magazynier był wylogowany z urządzenia przenośnego, np. podczas przerwy. Jest to podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji o koniecznych zmianach w zespole obsługującym magazyn.

Obsługa partii towarów

Jest to mechanizm umożliwiający śledzenie ruchu poszczególnych partii towarów, opisanych konkretnymi cechami: numerami partii produkcyjnej, datą ważności. Ma to szczególne znaczenia np. w branży spożywczej, gdyż pozwala na monitorowanie terminów przydatności do spożycia.

Panel pakowania

Jest to mechanizm wykorzystywany na stanowisku pracy pakowacza (typu desktop). Pakowacz po sczytaniu numeru kodu kreskowego otrzymuje informację z jakich towarów zamówienie powinno się składać i czy wymaga ono dodatkowych działań (np. jest to zamówienie częściowe, na które składać się będzie druga partia lub konieczne jest dołożenie dokumentacji do zamówienia). Rozwiązanie umożliwia na weryfikację kompletności zamówienia.

Multipicking

To mechanizm, który umożliwia realizowanie zbiórki wielu zamówień składających się z kilku pozycji lub ich fragmentów jednocześnie. Ma to zastosowanie w przypadku występowania licznych zamówień, które składają się z niewielu pozycji. Pozwala to bardziej efektywnie zaplanować pracę magazyniera.

Packinglisty

Lista pakunkowa stanowi załącznik do dokumentów przewozowych, który pozwala określić jakie elementy znajdują się na poszczególnych paletach. Dzięki temu nie ma potrzeby rozpakowywania każdej z dostaw w celu weryfikacji tego, co stanowi ich zawartość. Rozwiązanie jest szczególnie użyteczne dla firm dystrybucyjnych, których klienci wymagają wiedzy, co dokładnie znajduje się w dostarczanych im przesyłkach.

Kontrola załadunku

Moduł pozwala na weryfikację tego, czy poszczególne załadunki towaru są kompletne. Kontrola załadunku odbywa się w trakcie pakowania towarów na środek transportu firmy przewozowej przy pomocy handheldów. Rozwiązanie pozwala wyeliminować pomyłki i braki w procesie załadunku towarów.

Magazyny podrzędne

Rozwiązanie daje możliwość prowadzenia w ramach jednego magazynu fizycznego wielu magazynów logicznych, w których znajdują się towary przypisane do poszczególnych klientów. Dzięki temu możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej. Moduł uwzględnia przesunięcia w tle między magazynami logicznymi. Jest to mechanizm niezbędny w prowadzeniu np. magazynów komisowych.