System informatyczny WMS Sente wspiera Kierownika Magazynu w zarządzaniu magazynem poprzez osiąganie jego najważniejszych celów: zwiększanie wydajności pracy magazynu i poprawę jakości świadczonych usług. Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom Kierownik Magazynu nie będzie już poświęcał czasu na powtarzalne działania, lecz zostaną one przejęte przez program magazynowy. Takie rozwiązanie pozwoli skupić się na sprawach istotnych dla poprawy efektywności pracy, a odpowiednio przygotowane analizy pomogą podjąć w tej kwestii trafne decyzje.

Wsparcie w zarządzaniu pracą na magazynie

System skutecznie wspiera Kierownika Magazynu w podziale prac na magazynie. Pierwszym elementem jest wsparcie w zakresie określenia preferencji pracowników odnośnie pełnionych tam ról. Kolejnym elementem jest dynamiczne zarządzanie kolejką zadań magazynierów, tak aby jak najszybciej uporać się z całą pracą do wykonania. System daje również wsparcie w określeniu prac istotnych do wykonania podczas godzin, gdy pracy jest mniej. Takie przygotowanie magazynu na okres intensywnej pracy pozwala uporać się z wszystkimi zadaniami w „gorących godzinach”. Wsparcie Kierownika Magazynu w zarządzaniu pracą na magazynie pozwala zawsze dochować terminów realizacji zamówień, co daje Działowi Sprzedaży możliwość zdobywania kolejnych klientów.

Przejęcie zarządzania rozmieszczeniem towaru na magazynie

System WMS przejmuje od Kierownika Magazynu rolę zarządzania rozmieszczeniem towarów. Dzięki okresowemu badaniu rotacji towarów i analizie koszykowej, samodzielnie generuje zlecenia przesunięcia towarów we właściwe lokacje. Program magazynowy przejmuje zarówno przydzielanie lokacji po przyjęciu towaru na jak i bieżące uzupełnianie lokacji poborowych z bufora na magazynie. Dzięki takiemu rozwiązaniu Kierownik Magazynu zyskuje cenny czas, który może poświęcić na doskonalenie procesów magazynowych.

Wzrost wydajności pracy magazynierów

Dzięki skutecznym mechanizmom zarządzania rozmieszczeniem i uzupełnianiem towarów oraz wsparcia Kierownika Magazynu w zarządzaniu pracą magazynierów wszyscy pracownicy wiedzą jakie czynności i kiedy mają wykonać. Wszystkie działania są skoordynowane, aby osiągnąć jak najwyższą wydajność i jak najszybciej wykonać wszystkie prace na magazynie, dbając przy tym o porządek i jakość wykonywanych zadań.

Poprawa jakości pracy magazynierów

System magazynowy Sente S4 zapewnia wsparcie w poprawie jakości usług świadczonych przez magazyn. Dzięki wykorzystaniu urządzeń przenośnych ze skanerami kodów kreskowych unikamy pomyłek w wydawaniu towaru oraz eliminujemy błędy w przyjęciach. Zaoszczędzony w ten sposób czas może być poświęcony na dodatkowe inwentaryzacje „w locie”, co jeszcze bardziej ograniczając ryzyko pomyłki. Dzięki sprawnemu mechanizmowi rejestracji listy pakowej można zaoferować klientom wyższą jakość usług nie poświęcając na to dodatkowego czasu. Takie rozwiązanie sprawia, że zamówienia zawsze realizowane są na czas i bez błędów, co dziś jest podstawą już nie do wzrostu sprzedaży, lecz w ogóle do prowadzenia działalności handlowej.

Szczegółowe analizy pozwalają wyciągać trafne wnioski

System WMS na bieżąco analizuje newralgiczne punkty w procesach magazynowych i często sam podejmuje działania korygujące. Kierownik Magazynu ma natomiast do swojej dyspozycji rozbudowane analizy prezentujące wydajność pracowników. Na ich podstawie może wyciągnąć wnioski, czy zatrudnieni osiągają zaplanowane cele, pracują zgodnie z obowiązującymi normami oraz czy poprawia się jakość ich pracy. W połączeniu z zaoszczędzonym dzięki wsparciu w zarządzaniu pracą czasem, Kierownik Magazynu może skupić się na budowie sprawnego zespołu.

Szybkie wdrożenie nowego pracownika

Dzięki wsparciu jakie daje program magazynowy w organizacji pracy, nowy pracownik dostaje od razu zadania, z którymi będzie w stanie sobie poradzić. Z początku system może przydzielać konieczne, lecz proste prace, a po osiągnięciu właściwej wydajności zostaną mu przydzielone zadania trudniejsze. Dzięki właściwemu zastosowaniu urządzeń przenośnych znika konieczność znajomości towarów i ich lokalizacji, a w razie wątpliwości, w każdej chwili można podejrzeć zdjęcie produktu.

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU
w obszarze Magazynu Wysokiego Składowania

W obszarze Magazynu Wysokiego Składowania dostępne są funkcje związane z wsparciem pracy magazynu.

MAPA MAGAZYNU

Moduł umożliwia wizualizację rozmieszczenia regałów na magazynie wraz z poziomem jego zatowarowania. Daje sposobność wyliczania odległości między obszarami magazynu oraz znajdowania optymalnej marszruty. Zapewnia magazynierowi podgląd aktualnego stanu towaru w wybranym obszarze hali. Pozwala również na wizualizację aktualnego stanu magazynowego w postaci kolorowej mapy hali.

ZLECENIA MAGAZYNOWE I STANY NA LOKACJACH

Moduł daje możliwość redagowania zleceń magazynowych: przyjęcia towaru, wydania towaru, podmiany towaru, dokładki towarów do lokacji poborowych, zlecenia sprzątania magazynu, zbiórki palet i opakowań. Pozwala na dostosowanie obiegu zleceń magazynowych do procesów funkcjonujących w firmie. Pozwala także na przechowywanie bieżącej informacji o stanie magazynu na wszystkich lokacjach w podziale na poszczególne partie towarowe.

INWENTARYZACJA

Przy pomocy modułu możliwa jest bieżąca korekta błędnych stanów na lokacjach magazynowych i przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji magazynu, bez konieczności wstrzymywania procesu wydawania i przyjmowania towaru. Prowadzenie inwentaryzacji wydań towaru umożliwia wyłapywanie ewentualnych pomyłek magazynierów w trakcie wydawania towaru. Pozwala także na cząstkową inwentaryzację magazynu, polegającą na chwilowym wyłączeniu danego asortymentu, dostawy lub partii towaru z obrotu. Zinwentaryzowana lokacja zostaje udostępniona do obrotu zaraz po zakończeniu jej weryfikacji.

LOKACJE DYNAMICZNE

Moduł umożliwia przypisywanie grupy rotacyjnej towarów do miejsc paletowych w regałach, zgodnie z analizą ABC liczoną według ilości pobrań towaru. Przejmuje zarządzanie rozmieszczeniem towarów na magazynie i w zależności od sezonowości obrotu generuje zlecenia przesunięć tak, aby produkty stały na właściwym miejscu. Umożliwia również takie oznaczenie towaru, aby nie zmieniał on miejsca w magazynie i był stale przypisany do wybranych lokacji. Moduł wspiera także zarządzanie paletami niewymiarowymi (np. 1100×1200 mm w regałach przeznaczonych dla palet EURO).

GENERATOR MARSZRUTY

Moduł daje sposobność planowania optymalnej ścieżki przejścia dla magazynierów wg różnych kryteriów, np. najkrótsza droga do pokonania, najkrótszy czas realizacji zlecenia lub optymalne rozłożenie na palecie (najcięższe produkty szykowane jako pierwsze). Minimalizuje również puste przebiegi operatorów wózków widłowych. Wpływa na takie rozmieszczenie towarów w magazynie, aby skrócić czas ich szykowania, zgodnie z wcześniej przyjętą strategią. Pozwala na bieżące korygowanie rozmieszczenia asortymentu na magazynie, wykorzystując w tym celu codzienne analizy obrotu towarów.

Zarządzanie zleceniami magazynowymi

Moduł wspomaga kadrę kierowniczą w reakcji na ciągłe zmiany zachodzące w magazynie, takie jak nagły skok ilości zamówień, priorytetowe wydania, brak lokacji poborowych itp.
Służą temu specjalne mechanizmy uruchamiane w tych sytuacjach:

    • właściwe zarządzanie priorytetami zleceń, aby w pierwszej kolejności wykonać najpotrzebniejsze prace
    • podział realizacji pilnego zlecenia na kilku magazynierów
    • komasacja wielu drobnych zleceń w jedno (multipicking)
    • wykorzystanie dynamicznych miejsc poborowych
    • częściowe przygotowanie zleceń magazynowych

Dzięki powyższym mechanizmom wyeliminowane zostaje ryzyko niezrealizowania zaplanowanych prac. Oprócz tego moduł ten automatycznie uruchamia szereg procedur zapewniających płynną pracę magazynu przy deficycie lokacji poborowych, bez konieczności ingerencji Kierownika Magazynu w kolejność i sposób realizacji zleceń magazynowych. Moduł wspiera zarządzanie regałami wielorzędowymi (na przykład double-deep) z pełną kontrolą kolejności zleceń magazynowych tak, aby wszystkie zadania wykonać jak najmniejszym nakładem pracy. Rozwiązanie to pozwala na znaczne zwiększenie liczby lokacji paletowych na tej samej powierzchni magazynowej, w porównaniu ze standardowym układem jednorzędowym.

Szukasz konkretnych rozwiązań dla swojej firmy? Wypełnij formularz a nasz doradca skontaktuje się z Tobą

Podaj numer telefonu:

Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane.

Zadzwoń do nas:
801 833 331 infolinia Sente
całkowity koszt połączenia 29 gr. netto

MONITOR MAGAZYNU

To narzędzie przeznaczone dla kadry kierowniczej, służące do prowadzenia statystyk pracy magazynu. Informuje o zdarzeniach krytycznych, wymagających obsługi w pierwszej kolejności, np. zidentyfikowany błąd w ilości towaru na lokacji oraz o bieżącym stanie magazynu, np. liczba wolnych lokacji paletowych w podziale na rozmiary lokacji. Informacje, które mają być wyświetlane w monitorze magazynu są konfigurowalne i uzgadniane z każdym klientem indywidualnie, aby jak najlepiej wspomagać procesy decyzyjne Kierownika Magazynu.

OBSŁUGA ZLECEŃ MAGAZYNOWYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH

Moduł umożliwia realizację zleceń magazynowych przy użyciu urządzeń przenośnych typu Hand-held, współpracujących online z bazą danych, dzięki czemu kierownik magazynu otrzymuje informację o rzeczywistym postępie prac. Daje również sposobność ciągłej zmiany priorytetów zadań wykonywanych przez magazynierów, optymalizując tym samym pracę magazynu. Zapewnia także stały kontakt kierownika z magazynierami za pośrednictwem wbudowanego w module komunikatora. Dzięki możliwości pracy z wykorzystaniem kodów kreskowych i RFID moduł eliminuje pomyłki i przyspiesza pracę w trakcie inwentaryzacji towarów.

STATYSTYKI PRACY MAGAZYNIERÓW

Moduł wspiera kadrę kierowniczą w zakresie oceny pracowników. Dzięki analizom Kierownik Magazynu może zidentyfikować pracowników najlepiej i najgorzej wykonujących swoje obowiązki i rzetelnie określić normy pracy w magazynie. Dzięki zleceniom magazynowym i rejestracji operacji dla każdego z nich, a także dzięki ewidencji rzeczywistego czasu ich wykonania, moduł dostarcza wszelkich informacji potrzebnych do naliczania płac w trybie akordowym. Ponadto moduł umożliwia rejestrowanie różnego rodzaju prac dodatkowych, wykonywanych przez magazyniera, niezbędnych do płynnego funkcjonowania magazynu, które mogą mieć wpływ na ocenę pracownika, np. układanie kartonów na paletach, rozcinanie folii, zbieranie pustych palet. Dzięki temu modułowi zarejestrowany jest czas, w którym nie było zleceń do realizacji lub magazynier był wylogowany z urządzenia przenośnego, np. podczas przerwy. Jest to podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji o koniecznych zmianach w zespole obsługującym magazyn.