Metodyka oparta o doświadczenia z ponad 100 projektów

Opracowana przez Sente metodyka projektu definiuje poszczególne fazy projektu i działania w danych fazach oraz produkty poszczególnych faz projektu. Każda faza dzieli się na szereg działań, opisanych szczegółowo w metodyce Sente.

Każda faza wdrożenia kończy się weryfikacją otrzymanych wyników i sprawdzeniem czy otrzymany rezultat prac jest zgodny ze zdefiniowaną specyfikacją wymagań i czy spełnia oczekiwania Klienta. W trakcie projektu dokonuje się jego formalnych, regularnych przeglądów mających na celu identyfikację problemów i spraw otwartych oraz podjęcie koniecznych dla projektu decyzji.

Definiowanie korzyści i celów biznesowych

W tej fazie projektu definiowane są cele biznesowe projektu oraz sposób ich osiągnięcia. To czas na następujące działania:

  • Dostarczenie Klientowi wiedzy na temat możliwości wykorzystania zaawansowanych rozwiązań informatycznych typu ERP w usprawnieniu obszarów przedsiębiorstwa zamawiającego objętych projektem (warsztat dla zarządu i kierownictwa)
  • Zdefiniowanie najważniejszych obszarów poprawy efektywności pracowników Klienta,
  • Zdefiniowanie najważniejszych obszarów zmian w procesach biznesowych
  • Zdefiniowanie zasobów po stronie Klienta i firmy Sente (struktura organizacyjna, struktura uprawnień i podejmowania decyzji w projekcie, budżet dni po stronie Klienta i firmy Sente, harmonogram, pozostałe zasoby, takiej jak np. infrastruktura)

Koncepcja funkcjonowania systemu

W trakcie tego etapu projektu identyfikowane są wszystkie procesy obsługiwane przez system informatyczny i dokładnie projektowane jest rozwiązanie wspierające te procesy. Wynikiem tego etapu jest dokument koncepcji funkcjonowania systemu, który jest szczegółowym opisem rozwiązania IT i konfiguracji oprogramowania ERP.

Przygotowanie systemu

W tym etapie przygotowujemy system Sente na podstawie dokumentu koncepcji funkcjonowania systemu poprzez jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta. Dokonujemy modyfikacji, konfiguracji i parametryzacji systemu, instalacji, migracji danych z poprzedniego systemu, a także końcowej konfiguracji oprogramowania we współpracy z końcowym użytkownikiem oraz przygotowanie systemu do eksploatacji. Produktem tego etapu jest system gotowy do testowania.

Testy akceptacyjne, szkolenia menedżerów i użytkowników

W tej fazie wykonywane są testy akceptacyjne dla poszczególnych procesów, interfejsów i integracji między poszczególnymi obszarami systemu. W tym etapie szkoleni są główni użytkownicy systemu. Standardowo zakładamy, że szkolenia użytkowników końcowych wykonywane są przez użytkowników kluczowych systemu.

Uruchomienie i wsparcie po uruchomieniu

W trakcie startu produktywnego nasi konsultanci służą na miejscu wsparciem w wykonywaniu pierwszych czynności w systemie. Przez kilka pierwszych dni pomagają użytkownikom przyzwyczaić się do systemu i służą pomocą w sytuacjach, które tego wymagają.